Det er foreløpig en stor reklame plakat i New York for Rebelle og Reb’l Fleur! Hvis du ser nøye etter er det en for Battleship nede til venstre også!