Det var under ANTI World Tour sin stopp i Calgary, Canada, at Rihanna sa noen flotte ord og dedikerte ‘Diamonds’ til den avdøde legenden Prince.

[instagram url=https://www.instagram.com/p/BEf5O35JtRM/ hidecaption=true width=350]

Det er en trist dag for musikkelskere og musikere. Mange har begynt å lage- og høre på musikk på grunn av Prince, så nå vil jeg få hedret han, jeg og mitt crew. Og nå dere, la oss skinne lys til himmelen og Prince.
“It’s a sad day for music lovers and musicians. A lot of people have started making music and listening to music because of Prince, so right now I just want to honour him, me and my crew. And you guys. Let’s shine some light to heaven for Prince now.”